Visit Armenia

Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Գիդ

Գոհար Ենգոյան

Լեզուներ : Անգլերեն Իտալերեն

Փորձ : 5-10 Տարի

Սեռ: Իգական

Աշխատում է որպես զբոսավար իտալերեն և անգլերեն լեզուներով: Ունի 6 տարվա աշխատանքային փորձ։

Ամրագրման ամսաթիվ

Չեղարկման քաղաքականություն: 30 օր - 0%, 20 օր - 10%, 16 օր - 20%, 14 օր - 30%, 7 օր - 50%.

Գին 32 EUR

<