Visit Armenia

Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Հայաստան

 Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է: Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման հիման վրա:

Պաշտոնական անուն

Հայաստանի Հանրապետություն

Մայրաքաղաք

Երևան