Visit Armenia

Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Գիդ

Եվա Սարգսյան

Լեզուներ : Անգլերեն Գերմաներեն

Փորձ : 1-3 Տարի

Սեռ: Իգական

Աշխատում է որպես զբոսավար անգլերեն և հոլանդերեն լեզուներով։

Ունի 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ 

Ամրագրման ամսաթիվ

Չեղարկման քաղաքականություն: 30 օր - 0%, 20 օր - 10%, 16 օր - 20%, 14 օր - 30%, 7 օր - 50%.

Գին 32 EUR

<